Yearly Archives: 2022

Singha Amazing Thailand Pattaya Golf Festival 2022 ปีที่ 14 รอบชิงชนะเลิศ

By |2022-10-19T13:03:38+07:00October 18th, 2022|news|Comments Off on Singha Amazing Thailand Pattaya Golf Festival 2022 ปีที่ 14 รอบชิงชนะเลิศ

ขอบคุณท่านนักกอล์ฟทุกท่านที่ร่วมสนุกกับการออกรอบไนท์กอล์ฟ เราหวังว่าทุกท่านจะสนุก มีความสุข และประทับใจไปกับการบริการของเรา

By |2022-10-01T11:32:45+07:00October 1st, 2022|news|Comments Off on ขอบคุณท่านนักกอล์ฟทุกท่านที่ร่วมสนุกกับการออกรอบไนท์กอล์ฟ เราหวังว่าทุกท่านจะสนุก มีความสุข และประทับใจไปกับการบริการของเรา

Singha Amazing Thailand Caddie Championship ปีที12 รอบชิงชนะเลิศ ณ สนามกอล์ฟ แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนลคันทรีคลับ

By |2022-09-28T09:38:10+07:00September 28th, 2022|news|Comments Off on Singha Amazing Thailand Caddie Championship ปีที12 รอบชิงชนะเลิศ ณ สนามกอล์ฟ แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนลคันทรีคลับ

Singha Amazing Thailand Pattaya Golf Festival 2022 รอบคัดเลือก ครั้งที่ 4

By |2022-09-06T07:56:08+07:00September 6th, 2022|news|Comments Off on Singha Amazing Thailand Pattaya Golf Festival 2022 รอบคัดเลือก ครั้งที่ 4

สิงห์ อะเมซิ่ง ไทยแลนด์ พัทยากอล์ฟเฟสติวัล 2022 รอบคัดเลือกรอบที่3 เดือนสิงหาคม

By |2022-08-09T08:54:52+07:00August 9th, 2022|news|Comments Off on สิงห์ อะเมซิ่ง ไทยแลนด์ พัทยากอล์ฟเฟสติวัล 2022 รอบคัดเลือกรอบที่3 เดือนสิงหาคม

ภาพบรรยากาศการออกรอบตามรอยโปร และฉลองครบรอบ 20 ปี รายการ Singha Pattaya Open

By |2022-08-09T08:50:38+07:00July 25th, 2022|news|Comments Off on ภาพบรรยากาศการออกรอบตามรอยโปร และฉลองครบรอบ 20 ปี รายการ Singha Pattaya Open

กิจกรรม Beat The Pro ในการแข่งขันรายการ Singha Pattaya Open 2022

By |2022-08-09T08:46:09+07:00July 23rd, 2022|news|Comments Off on กิจกรรม Beat The Pro ในการแข่งขันรายการ Singha Pattaya Open 2022
Go to Top