Thank you Marin Engineering Co,Ltd. British scooter maker Scomadi Thailand joint-venture company for a staff party.

เก็บภาพบรรยากาศงานเลี้ยงปีใหม่ของพนักงานบริษัท มารีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตัวแทนผู้ผลิตรถสกู๊ตเตอร์ Scomadi (ฉายาเจ้าเสือดำ) ในประเทศไทย ที่มาใช้บริการจากสนามแหลมฉบังฯ [...]