จบแมทช์ที่ 2 ไปอย่างสนุกสนามกับรายการ สิงห์ไนท์กอล์ฟฟอร์ฟัน 2561 ทางสนามขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดี สิงห์คอร์เปอเรชั่น
และขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะทั้ง 4 ท่าน

1. รางวัล ชนะเลิศโลว์เน็ต Flight A (Handicap 0-12) ได้แก่ 
คุณสิทธิชัย ตลับนาค OUT: 38 IN: 47 Gross: 85 H’cap: 12 Net: 73.00

2. รางวัล ชนะเลิศโลว์กรอส Flight A (Handicap 0-12) ได้แก่
Mr.Sun Xuelei OUT: 40 IN: 43 Gross: 83

3. รางวัล ชนะเลิศโลว์เน็ต Flight B (Handicap 13-24) ได้แก่
คุณต้อม OUT: 46 IN: 45 Gross: 91 H’cap: 20.4 Net: 70.60

4. รางวัล ชนะเลิศโลว์กรอส Flight B (Handicap 13-24) ได้แก่
คุณสมิง OUT: 43 IN: 42 Gross: 85

พบกันใหม่แมทช์สุดท้าย วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 โทรจองที่ 099-2873770-1