โฉมหน้าผู้ชนะการแข่งขันรายการ Laem Chabang Super Challenge แมทช์สุดท้าย

LADY FLIGHT
WINNER GROSS SCORE คุณอริสรา ปรีดิ์กานต์กุล
WINNER STABLEFORD คุณสมควร กุลภา
1ST RUNNER UP STABLEFORD คุณทิพวรรณ สามารถ

C FLIGHT (HC 19-24)
WINNER GROSS SCORE คุณโกศล พิทโนทัย
WINNER STABLEFORD Mr.June
1ST RUNNER UP STABLEFORD หม่อมหลวง ฐิติสันต์

B FLIGH (HC 10-18)
WINNER GROSS SCORE คุณอนันต์
WINNER STABLEFORD Mr.Park Sejung
1ST RUNNER UP STABLEFORD Mr.Kang Jong Gyun

A FLIGHT (HC 0-9)
WINNER GROSS SCORE คุณศรายุทธ อุตมาลา
WINNER STABLEFORD คุณสายชล
1ST RUNNER UP STABLEFORD คุณวิมล ทองแป้น

ขอแสดงความยินดีกับทั้ง 12 ท่าน เตรียมมาออกรอบพร้อมความสนุกสนานที่รอท่านอยู่ในวันที่ 7 ตุลาคม 2560 โดยที่ท่านจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลย รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ไ้ด้เลยค่ะ ทั้งนี้ทางสนามขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีทุกท่านที่ทำให้แมทช์นี้เกิดขึ้น