สรุปผลการแข่งขัน สิงห์ไนท์กอล์ฟ ฟอร์ฟัน
แมทซ์ที่สาม วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560

รางวัลชนะเลิศโลว์เน็ตไฟล์ทเอ ได้แก่ คุณพรชัย สุกใส
เอาท์: 42 อิน: 41 กรอส: 83 แฮนดิแคป: 12 เน็ท: 71

รางวัลชนะเลิศโลว์กรอสไฟล์ทเอ ได้แก่ คุณสำราญ ทิวาลัย
เอาท์: 38 อิน: 33 กรอส: 71

รางวัลชนะเลิศโลว์เน็ตไฟล์ทบี ได้แก่ คุณนาคิน
เอาท์: 48 อิน: 48 กรอส: 96 แฮนดิแคป: 22.8 เน็ท: 73.20

รางวัลชนะเลิศโลว์กรอสไฟล์ทบี ได้แก่ คุณอาคม
เอาท์: 45 อิน: 40 กรอส: 85

โดยมีคุณสมศักดิ์ หทัยเปี่ยมสุข รองกรรมการผู้จัการสนามแหลมฉบังฯ เป็นผู้มอบรางวัลและร่วมแสดงความยินดีกับทุกท่านแล้วพบกันใหม่แมทซ์ที่สี่ วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 นี้ค่ะ
สมัครแข่งขันโทร 099-2873770-1