สรุปผลการแข่งขัน สิงห์ไนท์กอล์ฟ ฟอร์ฟัน
แมทซ์ที่สอง วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560

รางวัลชนะเลิศโลว์เน็ตไฟล์ทเอ ได้แก่ คุณวัชระ แซ่โกว  เอาท์: 39 อิน: 36 กรอส: 75 แฮนดิแคป: 3.6 เน็ท: 71.40
รางวัลชนะเลิศโลว์กรอสไฟล์ทเอ ได้แก่ Mr.Kang Jong Gyun   เอาท์: 36 อิน: 36 กรอส: 72

รางวัลชนะเลิศโลว์เน็ตไฟล์ทบี ได้แก่ คุณวิริยะ ทองธรรมชาติ   เอาท์: 45 อิน: 46 กรอส: 91 แฮนดิแคป: 19.2 เน็ท: 71.80
รางวัลชนะเลิศโลว์กรอสไฟล์ทบี ได้แก่ คุณอาเหลียง   เอาท์: 42 อิน: 45 กรอส: 87

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านแล้วพบกันใหม่แมทซ์ที่สาม วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 นี้ค่ะ
แจ้งรายละเอียดอีกครั้ง เดือนสิงหาคมมีสองแมทช์เนื่องจากย้ายมาจากเดือนกรกฎาคมนะคะ
สมัครแข่งขันโทร 099-2873770-1