ผลการแข่งขันแกรนด์โทรฟี่ ณ สนามกอล์ฟแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนล คันทรีคลับ
ผลการแข่งขัน แกรนด์ โทรฟี่ 6 รางวัล
1. ชนะเลิศ โอเวอร์ ออล โลว์ กรอส คุณณพงศ์ ศรีประสิทธิ์ เอาท์ 35 อิน 33 สกอร์รวม 68
2. รองชนะเลิศ อันดับ 1 กรอสสกอร์ คุณปรัตถกร สูยะศรี เอาท์ 34 อิน 34 สกอร์รวม 68
3. รองชนะเลิศ อันดับ 2 กรอสสกอร์ คุณสำราญ ทิวาลัย เอาท์ 38 อิน 34 สกอร์รวม 72
4. รองชนะเลิศ อันดับ 3 กรอสสกอร์ พันจ่าเอกวัฒนา ช้อนขุดทด เอาท์ 39 อิน 34 สกอร์รวม 73
5. รองชนะเลิศ อันดับ 4 กรอสสกอร์ คุณสุนทร แก้วมณี เอาท์ 38 อิน 36 สกอร์รวม 74
6. รองชนะเลิศ อันดับ 5 กรอสสกอร์ คุณอดิศร จั่นโพธิ์เตี้ย เอาท์ 36 อิน 38 สกอร์รวม 74

– ได้รับถ้วยรางวัลถ้วยรางวัลเกียรติยศ
– แพคเกจ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมที่พัก 2 วัน 1 คืน และออกรอบ 36 หลุมที่สนามกอล์ฟสันติบุรี คันทรีคลับ เชียงราย
– ผู้ชนะเลิศ โอเวอร์ ออล โลว์ กรอส รับบัตรสมาชิกกิตติมาศักดิ์ จากสนามกอล์ฟทั้ง 17 สนาม ของสมาคมผู้บริหารสนามกอล์ฟภาคตะวันออก

รางวัลพิเศษการแข่งขันแกรนด์โทรฟี่ 20 รางวัล
1. คุณณพงศ์ ศรีประสิทธิ์ เอาท์ 35 อิน 33 สกอร์รวม 68
2. คุณปรัตถกร สูยะศรี เอาท์ 34 อิน 34 สกอร์รวม 68
3. คุณสำราญ ทิวาลัย เอาท์ 38 อิน 34 สกอร์รวม 72
4. พันจ่าเอกวัฒนา ช้อนขุดทด เอาท์ 39 อิน 34 สกอร์รวม 73
5. คุณสุนทร แก้วมณี เอาท์ 38 อิน 36 สกอร์รวม 74
6. คุณอดิศร จั่นโพธิ์เตี้ย เอาท์ 36 อิน 38 สกอร์รวม 74
7. คุณรัชพล ธรรมปิยชัย เอาท์ 40 อิน 35 สกอร์รวม 75
8. คุณเกษมศักดิ์ นันทารัตน์ เอาท์ 39 อิน 36 สกอร์รวม 75
9. คุณพงศ์พรหม กมลาศน์ เอาท์ 39 อิน 36 สกอร์รวม 75
10. คุณภราดร ถวิลสังข์ เอาท์ 39 อิน 36 สกอร์รวม 75
11. คุณพัฒนพงศ์ ศรีเมฆ เอาท์ 37 อิน 38 สกอร์รวม 75
12. คุณประเสริฐศักดิ์ สายทวี เอาท์ 41 อิน 35 สกอร์รวม 76
13. คุณยุคล ยิ่งยงกิจ เอาท์ 40 อิน 36 สกอร์รวม 76
14. คุณพรณรงค์ จิตต์รัตนธรรม เอาท์ 39 อิน 37 สกอร์รวม 76
15. คุณธร ตระหง่านศรี เอาท์ 38 อิน 38 สกอร์รวม 76
16. คุณศรายุทธ อุตมาลา เอาท์ 38 อิน 38 สกอร์รวม 76
17. คุณเดชา กล้ากสิกิจ เอาท์ 37 อิน 39 สกอร์รวม 76
18. มิสเตอร์ โทนี่ ไพค์ เอาท์ 36 อิน 40 สกอร์รวม 76
19. มิสเตอร์ โอเวน ลอยด์ เอาท์ 34 อิน 42 สกอร์รวม 76
20. รท.เอกมน ดาราสิชฌน์ เอาท์ 42 อิน 35 สกอร์รวม 77

– ผู้ชนะเลิศกรอสสกอร์ อันดับ 1-20 ได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทน ภาคตะวันออก เข้าร่วมการแข่งขัน สิงห์อะเมซิ่งไทยแลนด์ กอล์ฟ เฟสติวัล

14495237_1279851592034398_1707070000493320228_n