สรุปผลการแข่งขัน สิงห์ไนท์กอล์ฟ ฟอร์ฟัน
ครั้งที่ 5 แมทซ์สุดท้าย วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559

รางวัลชนะเลิศโลว์เน็ตไฟล์ทเอ ได้แก่ คุณน็อตเอาท์: 41 อิน: 39 กรอส: 80 แฮนดิแคป: 8.4 เน็ท: 71.60
รางวัลชนะเลิศโลว์กรอสไฟล์ทเอ ได้แก่ คุณป๊อป เอาท์: 37 อิน: 38 กรอส: 75

รางวัลชนะเลิศโลว์เน็ตไฟล์ทบี ได้แก่ คุณประวิทย์  เอาท์: 47 อิน: 48 กรอส: 95 แฮนดิแคป: 21.6 เน็ท: 73.40
รางวัลชนะเลิศโลว์กรอสไฟล์ทบี ได้แก่ คุณทวีลาภ ปี่แก้ว  เอาท์: 45 อิน: 41 กรอส: 86

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านแล้วพบกันใหม่ในปี 2560 ค่ะ