สรุปผลการแข่งขัน สิงห์ไนท์กอล์ฟ ฟอร์ฟัน
ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559

างวัลชนะเลิศโลว์เน็ตไฟล์ทเอ ได้แก่ คุณแนน
เอาท์: 37 อิน: 41 กรอส: 78 แฮนดิแคป: 7.2 เน็ท: 70.80

รางวัลชนะเลิศโลว์กรอสไฟล์ทเอ ได้แก่ Mr.Kim Young Chul
เอาท์: 35 อิน: 35 กรอส: 70

รางวัลชนะเลิศโลว์เน็ตไฟล์ทบี ได้แก่ คุณเจมส์
เอาท์: 44 อิน: 44 กรอส: 88 แฮนดิแคป: 18 เน็ท: 70

รางวัลชนะเลิศโลว์กรอสไฟล์ทบี ได้แก่ Mr.Lee Dae Soon
เอาท์: 43 อิน: 41 กรอส: 84


ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านแล้วพบกันใหม่แมทช์หน้า วันที่ 2 กันยายน 2559
สมัครแข่งขันโทร 099-287-3770-1