จบไปเป็นที่เรียบร้อยกับการแข่งขัน Singha Laem Chabang Sunday Tour
The Road to Singha Pattaya Open 2023
ผลการแข่งขัน คัดเลือกไปสู่รอบ Professional Flight ได้แก่
1st Runner Up คุณพลกฤต ผาวิชัย
Winner คุณกอบเดช รอดรัต
ผลการแข่งขัน คัดเลือกไปสู่รอบ Pro-Am event ได้แก่
2nd Runner Up คุณนครินทร์ กรภัทร์เลิศสิน
1st Runner Up คุณจิรัสย์ธร บุญธีระสมบัติ
Winner Mr.Heo Tae Wook
และจับสลากผู้โชคดี 3 ท่านได้แก่
1. คุณศุภเดช รอดรัต
2. คุณประจวบ ไชยสุข
3. คุณทษินัย ศรีประภา
ขอแสดงความยินดีนักกอล์ฟทุกท่านด้วยนะคะ