จบแมทช์ที่ 1 ไปอย่างสนุกสนานกับรายการ สิงห์ไนท์กอล์ฟฟอร์ฟัน 2567 ทางสนามขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดี สิงห์คอร์เปอเรชั่น และขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะทั้ง 4 ท่าน

1. รางวัลรองชนะเลิศโลว์เน็ต Flight A (Handicap 0-12) ได้แก่

คุณท็อป OUT: 37 IN: 39 Gross: 76 H’cap: 3.6 Net: 72.40

2. รางวัล ชนะเลิศโลว์กรอส Flight A (Handicap 0-12) ได้แก่

คุณโอ็ต OUT: 37 IN: 36 Gross: 73 H’cap: 2.4 Net: 70.60

3. รางวัลรองชนะเลิศโลว์เน็ต Flight B (Handicap 13-24) ได้แก่

Mr.Jesse OUT: 49 IN: 44 Gross: 93 H’cap: 20.4 Net: 72.60

4. รางวัล ชนะเลิศโลว์กรอส Flight B (Handicap 13-24) ได้แก่

คุณวีรภัทร มีแก้ว OUT: 45 IN: 50 Gross: 95 H’cap: 22.8 Net: 72.20

พบกันใหม่แมทช์หน้า วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2567 โทรจองที่ 099-2873770-1